Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1874
Einddatum
1896
Geschiedenis

Bureau E. Comptabiliteit werd opgericht tijdens de reorganisatie van 1874, omdat de bemoeienis met de koloniale begrotingen was overgedragen aan Afdeling A. Oost-Indische Zaken (Bureau A2). [1]

 

 

Functies en activiteiten

Bureau E. Comptabiliteit had taken omtrent:

- uitvoering en verantwoording van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven van Nederlands-Indië, Suriname, Curaçao en het Ministerie van Koloniën (voor zover Nederland betreft);

- overvoer en verantwoording van de Oost-Indische gouvernementsproducten;

- voorziening van de kassen in Oost –en West-Indië van de nodige betaalmiddelen;

- betaalbaarstelling van pensioenen, verlofstraktementen, onderstanden, delegaties, etc.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau E. Comptabiliteit en Begrotingen (Koloniën) 1874
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling E1. Comptabiliteit (Koloniën) 1896
Afdeling E2. Pensioenen (Koloniën) 1896
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1874 tot 1896
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3e3123ba-dd36-47b7-be87-4ae5a717c7f5
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353.

[2] Staatsalmanak 1875.