Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1871
Einddatum
1874
Geschiedenis

Bureau E. Comptabiliteit en Begrotingen bestond van 1871 t/m 1874. Na 1874 werden de begrotingen afgesplitst en ondergebracht bij Bureau 2a van Afdeling A. Oost-Indische Zaken (1874 t/m 1896).[1]

 

Functies en activiteiten

Bureau E. had taken omtrent:

- samenstelling van hoofdstuk IX van de staatsbegroting betrekkelijk de uitgaven van het ministerie, van de begrotingen van inkomsten en uitgaven voor Nederlands-Indië, Suriname, Curaçao;

- medewerking met de andere bureaus bij de behandeling van zaken die invloed hebben op de begrotingen;

- controle van de remises die in goederen en in geld naar Nederland worden overgemaakt;

- verificatie van al de verantwoordingsstukken betrekkelijk het te gelde maken van de koloniale gouvernementsproducten, waaronder de voor de gouvernementsrekening gehouden assuranties en van de schaden, averijen etc. die daarop gelden;

- regeling van de uitzendingen van muntspeciën ter voorziening in de geldelijke behoeften van de koloniale administraties;

- acceptatie van de wissels die de koloniale besturen voor verdere voorziening in aldaar bestaande behoefte aan betaalmiddelen op het Ministerie van Koloniën afgeven;

- controle van de betaling van goederen bestemd om naar de verschillende koloniën te worden verzonden;

- regeling van de pensioenen, verloftraktementen en delegaties ten laste van de koloniën;

- zorg voor de overmaking van de koloniale bijdragen aan de schatkist van het Rijk;

- beheer en verantwoording van de fondsen bij de staatsbegroting ten behoeve van het departement van koloniën toegestaan;

- in het algemeen de zaken die in betrekking staan met het geldelijk beheer van de koloniën.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau E. Controle van de koloniale bestellingen en remises, koloniale begrotingen en staatsbegroting (Koloniën) 1871
Bureau Begrotingen (Koloniën) 1871
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau E. Comptabiliteit (Koloniën) 1874
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1871 tot 1874
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/65c410ad-5592-425f-814e-5cf3cf2b1b3d
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353.

[2] Staatsalmanak 1873.