Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Vierde Afdeling Welvaartszaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1937
Einddatum
1940
Geschiedenis

De 4e Afdeling kreeg in 1937 de naam Welvaartszaken, omdat verschillende economische taken werden overgenomen door de Achtste Afdeling (1937-1940) van het Ministerie van Koloniën. Bovendien werden steeds meer economische taken door het Ministerie van Economische Zaken zelf behandeld.[1]

Functies en activiteiten

De 4e Afdeling Welvaartszaken had taken omtrent:
- zaken, in Nederlands-Indië behorende tot de werkkring van het Departement van Economische Zaken, voor zover zij betrekking hebben op de interne welvaartsbevordering: land- en tuinbouw, boswezen, veeteelt, visserij, binnenlandse handel, nijverheid, volkskredietwezen en coöperatie, bevordering van de landsbouwbedrijven, natuurbescherming en ijkwezen;
- bestuurszaken, onderwijs en erediensten.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
4e Afdeling Binnenlands bestuur; Onderwijs en eredienst; Landbouw, nijverheid, handel, scheepvaart (Koloniën) 1937
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1937 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d4f6c453-8ffb-43bb-828a-7b60044614e7
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 355.

[2] Staatsalmanak 1938.