Identiteit
Andere namen
Vierde Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1927
Einddatum
1937
Geschiedenis

De 4e Afdeling werd in 1927 uitgebreid met taken van de 5e  Afdeling Onderwijs, eredienst, volksgezondheid (1917 t/m 1927). In de jaren-1930 werden belangrijke wijzigingen doorgevoerd binnen het Ministerie van Koloniën wat gevolgen had voor het werkterrein van de 4e Afdeling. Bij het economisch beleid kreeg Koloniën in deze jaren steeds meer concurrentie van het (Haagse) Ministerie van Economische Zaken. Daarom werd de 4e Afdeling eind 1932 gesplitst in twee bureaus: Economische zaken (EZ) en Bestuurs- en onderwijszaken (BOZ). In 1935 werd een organisatie-onderdeel van bureau EZ belast met crisiszaken en handelspolitiek, omgezet in afdeling D (Crisiszaken) van het Commissariaat voor de Indische Zaken.  De naam van de 4e Afdeling veranderde in 1937 naar de 4e Afdeling Welvaartszaken.[1]

Functies en activiteiten

De 4e Afdeling had taken omtrent:

- zaken die behoren tot de werkkring van de Oost-Indische departementen van Binnenlands bestuur, onderwijs, eredienst, landbouw, nijverheid en handel;

- alles wat betrekking heeft op de handelsscheepvaart;

- en andere zaken die niet vallen onder het Commissariaat voor Indische Zaken.[2]

 

Rond 1932 werd de 4e Afdeling verdeeld in twee bureaus:
1. Bureau Economische Zaken (E.Z.)
- de zaken die in Nederlands-Indië behoren tot de werkkring van het departement van landbouw, nijverheid en handel (voor zover deze zaken niet vallen onder het Commissariaat voor Indische Zaken);
- aangelegenheden betreffende handelsverdragen en scheepvaart.

2. Bureau Bestuurs –en Onderwijszaken (B.O.Z.)
- de zaken die in Nederlands-Indië behoren tot de werkkring van het departement van binnenlands bestuur, onderwijs en eredienst (voor zover deze zaken niet vallen onder het Commissariaat voor Indische Zaken).[3]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1927 tot 1937
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
4e Afdeling Binnenlands bestuur. Decentralisatie, Landbouw, Nijverheid, Handel en Scheepvaart (Koloniën) 1927
5e Afdeling Onderwijs, eredienst, volksgezondheid (Koloniën) 1927
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling D (CIZ) 1935 Taken omtrent crisiszaken en handelspolitiek zijn opgegaan in Afdeling D (CIZ).
4e Afdeling Welvaartszaken 1937
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a60ffc62-6737-4f5b-b89f-f17a58a1c831
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 355.

[2] Staatsalmanak 1928.

[3] Staatsalmanak 1934.