Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Vierde Afdeling Binnenlands bestuur, decentralisatie; Landbouw, nijverheid, handel, scheepvaart
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1917
Einddatum
1927
Geschiedenis

De 4e Afdeling kreeg vanaf 1917 steeds meer taken. Vanaf circa 1900 hielden twee kernthema's de beleidsambtenaren van het ministerie in Den Haag en bij de Indische regering jarenlang bezig, namelijk decentralisatie (meer bevoegdheden naar het gewestelijk/lokaal bestuur ter ontlasting van de Gouverneur-Generaal) en `ontvoogding' (overdracht van bevoegd­heden van het Europees naar het inheems binnenlands bestuur). Vanaf begin 1925 kwam er één afdelingschef voor de 4e en 5e afdeling die toen kort waren samengevoegd. In 1927 werden de 4e en 5e Afdeling dan ook samengevoegd in één afdeling.[1]

 

Functies en activiteiten

De 4e Afdeling had taken omtrent:

- zaken die behoren tot de werkkring van de Oost-Indische departementen van Binnenlands bestuur, landbouw, nijverheid en handel;

- alles wat betreft de decentralisatie van het bestuur in Nederlands-Indië;

- maatregelen tot opheffing van de economische toestand van de Inlandse bevolking;

- alles wat betrekking heeft op de handelsscheepvaart in Nederlands-Indië (scheepvaartwetgeving, scheepvaartstatistiek, zeebrieven, jaarpassen, etc.).[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling A3. Binnenlands bestuur, landbouw, nijverheid en handel (Koloniën) 1917
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
4e Afdeling Binnenlands bestuur; Onderwijs en eredienst; Landbouw, nijverheid, handel, scheepvaart (Koloniën) 1927
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1917 tot 1927
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c5f7d4ec-b439-4b5e-a577-494a09ca9801
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 357 en 355.

[2] Staatsalmanak 1918.