Identiteit
Andere namen
Afdeling A3. Binnenlands bestuur en openbare werken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1896
Einddatum
1917
Geschiedenis

Afdeling A3. begon in 1896 als ‘Afdeling A3. Binnenlands bestuur en openbare werken’.

Op gewestelijk niveau werd in Indië het bestuur uitgeoefend door residenten die leiding gaven aan twee bestuurskorpsen. De ene was een Europees bestuurskorps bestaande uit assistent-residenten en controleurs. De andere was een inheems bestuurskorps met regenten, wedono's (districtshoofden) en desahoofden. Vanaf circa 1900 hielden twee kernthema's de beleidsambtenaren van het ministerie in Den Haag en bij de Indische regering jarenlang bezig, namelijk decentralisatie (meer bevoegdheden naar het gewestelijk/lokaal bestuur ter ontlasting van de Gouverneur-Generaal) en `ontvoogding' (overdracht van bevoegd­heden van het Europees naar het inheems binnenlands bestuur).[1]

De afdeling A3 kreeg vanaf 1905 ook de zaken van het nieuwe Indische departement van Landbouw (vanaf 1911 Landbouw, nijverheid en handel). De openbare werken gingen in 1912 over naar de nieuw opgerichte ‘Afdeling A4. Gouvernementsbedrijven en burgerlijke openbare werken’.[2]

Functies en activiteiten

Afdeling A3. had taken omtrent de werkterreinen van de Oost-Indische departementen van:

-  binnenlands bestuur;

- burgerlijke openbare werken (1896 t/m 1912);

- landbouw (1905 t/m 1917);

nijverheid en handel (1911 t/m 1917).

 

Daarnaast had de afdeling taken omtrent:

- posterijen en telegrafie in West-Indië behoorden ook tot deze afdeling (1896 t/m circa 1916);

- decentralisatie van bestuur in Nederlands-Indië;

- maatregelen tot opheffing van de economische toestand van de inlandse bevolking (vanaf 1904).[3]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling A. Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1896
Afdeling A1. Justitie, onderwijs en eredienst (Koloniën) 1911 Taken omtrent de nijverheid zijn opgegaan / afgesplitst in Afdeling A3. Binnenlands bestuur, landbouw, nijverheid en handel.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling A4. Gouvernementsbedrijven en burgerlijke openbare werken (Koloniën) 1912-03-01 Taken omtrent de openbare werken zijn opgegaan / afgesplitst in Afdeling A4. Gouvernementsbedrijven en burgerlijke openbare werken.
4e Afdeling Binnenlands bestuur. Decentralisatie, Landbouw, Nijverheid, Handel en Scheepvaart (Koloniën) 1917
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1896 tot 1917
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/36cf07df-4f57-4acc-807a-a511b7f2a68f
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 357.

[2] Ibidem, 353.

[3] Staatsalmanakken 1897 en 1917.

F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353.