Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1908
Einddatum
1917
Geschiedenis

In 1908 werd een nieuwe afdeling A4 opgericht voor zaken die in Nederlands-Indië ressorteerden onder het departement van Gouvernementsbedrijven. Vanaf 1 maart 1912 gingen de Burgerlijke Openbare Werken over van afdeling A3 naar A4.[1]

 

Functies en activiteiten

Afdeling A4. had taken omtrent:

- aangelegenheden van de gouvernementsbedrijven (uitgezonderd de posterijen en telegrafie);

- en de burgerlijke openbare werken.[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1908 tot 1917
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling A3. Binnenlands bestuur, landbouw, nijverheid en handel (Koloniën) 1912-03-01 Taken omtrent de openbare werken zijn opgegaan / afgesplitst in Afdeling A4. Gouvernementsbedrijven en burgerlijke openbare werken.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
6e Afdeling Gouvernementsbedrijven; Burgerlijke openbare werken (Koloniën) 1917
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5b67e09e-a1c5-42a3-8065-09de4e64dfd1
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353.

[2] Staatsalmanak 1917.