Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1908
Einddatum
1917
Geschiedenis

In 1908 werd een nieuwe afdeling A4 opgericht voor zaken die in Nederlands-Indië ressorteerden onder het departement van Gouvernementsbedrijven. Vanaf 1 maart 1912 gingen de Burgerlijke Openbare Werken over van afdeling A3 naar A4.[1]

 

Functies en activiteiten

Afdeling A4. had taken omtrent:

- aangelegenheden van de gouvernementsbedrijven (uitgezonderd de posterijen en telegrafie);

- en de burgerlijke openbare werken.[2]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling A3. Binnenlands bestuur, landbouw, nijverheid en handel (Koloniën) 1912-03-01 Taken omtrent de openbare werken zijn opgegaan / afgesplitst in Afdeling A4. Gouvernementsbedrijven en burgerlijke openbare werken.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
6e Afdeling Gouvernementsbedrijven; Burgerlijke openbare werken (Koloniën) 1917
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1908 tot 1917
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5b67e09e-a1c5-42a3-8065-09de4e64dfd1
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353.

[2] Staatsalmanak 1917.