Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1874
Einddatum
1896
Geschiedenis

Tijdens de reorganisatie van 1874 werd Bureau Oost-Indische Algemene zaken (A-Az) opgewaardeerd tot Afdeling A. Oost-Indische Zaken. De afdeling kwam onder leiding van een raadadviseur en werd gesplitst in een drietal bureaus, elk met een referendaris aan het hoofd. Elk bureau behandelde taken die behoorden tot de werking van de Oost-Indische departementen. De referendaris van het Derde Bureau was tevens chef van het kabinet van de minister.[1]

 

Functies en activiteiten

De taken van Afdeling A. Oost-Indische zaken waren verdeeld over drie bureaus:

1. Eerste bureau (A1) behandelde zaken die tot de werkkring behoren van de Oost-Indische departementen justitie, onderwijs, nijverheid, eredienst en marine.

2. Tweede Bureau (A2) behandelde zaken die tot de werkkring behoren van de Oost-Indische departementen van financiën, waaronder de samenstelling van de begrotingen en alle zaken die daarop betrekking hebben (ook de West-Indische).

3. Derde Bureau (A3) behandelde zaken:
- die behoren tot de werkkring van de Oost-Indische departementen van binnenlands bestuur en burgerlijke openbare werken;
- samenstelling van het bij artikel 60 van de Grondwet op te stellen verslag over het beheer en de staat van de Oost-Indische bezittingen;
- archief, index, agenda en expeditie van de niet openbare stukken.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau Oost-Indische (Algemene) Zaken (Koloniën) 1874
Bureau H. Kabinet van de minister en Bureau Geheime en Algemene Zaken (Koloniën) 1874 Samenstelling van het verslag omtrent het beheer en de staat van Nederlands-Indië is opgegaan / afgesplitst in Afdeling A. Oost-Indische Zaken.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling A1. Justitie, onderwijs en eredienst (Koloniën) 1896
Afdeling A2. Financiën en begrotingen (Koloniën) 1896
Afdeling A3. Binnenlands bestuur, landbouw, nijverheid en handel (Koloniën) 1896
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1874 tot 1896
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/503fa93f-10f7-44f6-ad39-cb48541d8650
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353 en Staatsalmanak 1875.

[2] Staatsalmanak 1875.