Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1861
Einddatum
1874
Geschiedenis

Het Bureau A. Oost-Indische zaken (1859 -1861) werd in 1861 gesplitst in twee aparte bureaus vanwege de toegenomen bemoeienis van de overheid met Oost-Indië: Bureau Oost-Indische (Personele) Zaken en Bureau Oost-Indische (Algemene) Zaken. De algemene zaken werden bij dit bureau behandeld.[1]

 

Functies en activiteiten

Bureau Oost-Indische (Algemene) Zaken had taken omtrent:

- burgerlijk en staatkundig bestuur van de Oost-Indische bezittingen (uitgezonderd de financiën);

- maatregelen voor de toepassing en uitvoering van het regeringsreglement;

- kultures (verbouw van gewassen),  landrente, verpachtingen, belastingen, transportwezen, middelen van gemeenschap, openbare werken, etc.;

- betrekkingen met inlandsche vorsten en volken en met vreemde Aziatische rijken en bezittingen (in het bijzonder met Japan, China, etc.);

- handel en scheepvaart;

- marine aangelegenheden;

- uitgave van werken en behandeling van zaken in het belang van kunst, wetenschap of openbaar nut op koloniaal gebied, waaronder begrepen land –en zeekaarten, meteorologie;

- verzameling van Indische dagbladen.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau A. Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1861
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling A. Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1874
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1861 tot 1874
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/de645138-7e6b-4bf9-87ee-2d0f4e48ea45
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353.

[2] Staatsalmanak 1862.