Identiteit
Parallelle namen
Bureau Oostindische Zaken
Andere namen
Bureau Oost-Indische zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1859
Einddatum
1861
Geschiedenis

Bureau Oost-Indische Zaken kreeg bij de nieuwe bureau-organisatie in 1859 de taken omtrent de burgerlijke dienst toegewezen. In 1861 werd het bureau gesplitst in twee aparte bureaus: 1. Algemene zaken (aangeduid als A-Az) en 2. Personele zaken (A-Pz).[1]

 

 

Functies en activiteiten

Bureau Oost-Indische zaken had taken omtrent:

- burgerlijk en staatkundig bestuur van de Oost-Indische bezittingen (uitgezonderd de financiën);

- maatregelen voor de toepassing en uitvoering van het regeringsreglement;

- kultures (verbouw van gewassen),  landrente, verpachtingen, belastingen, transportwezen, middelen van gemeenschap, openbare werken, etc.;

- betrekkingen met inlandsche vorsten en volken en met vreemde Aziatische rijken en bezittingen (in het bijzonder met Japan, China, etc.);

- handel en scheepvaart;

- marine aangelegenheden;

- zaken betreffende de benoeming en uitzending van ambtenaren voor alle vakken met inbegrip van de geestelijken, onderwijzers, ingenieurs, etc.;

- de stamboeken en in het algemeen de belangen van de Indische ambtenaren, waaronder ambtenaren die behoren sedentaire zeewezen in Nederlands-Indië; de reglementen voor hun pensioen en die van hun weduwen en wezen;

- regeling van de uitbetaling van:

a. de burgerlijke pensioenen, verloftraktementen en delegaties;

b. de pensioenen en onderstandsgelden van de burgerlijke weduwen en wezen;

- kortingen op de traktementen en pensioenen van de ambtenaren ten behoeve van de schatkist en van bijzondere personen;

- burgerlijke nalatenschappen;

- afgifte van consenten tot vertrek naar Nederlands-Indië;

- uitgave van werken en behandeling van zaken in het belang van kunst, wetenschap of openbaar nut op koloniaal gebied, waaronder begrepen land –en zeekaarten, meteorologie;

- verzameling van Indische dagbladen.[2]

 

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau A. Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1859
Bureau E. Burgerlijke dienst (Koloniën) 1859 De taken omtrent de burgerlijke dienst zijn opgegaan / afgesplitst in Bureau Oost-Indische zaken.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau Oost-Indische (Algemene) Zaken (Koloniën) 1861
Bureau Oost-Indische (Personele) Zaken (Koloniën) 1861
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1859 tot 1861
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0af35481-ab08-4b96-80fb-cf4b3b966cec
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 352-353.

[2] Staatsalmanak 1860.