Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bureau A. Oostindische Zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1842
Einddatum
1859
Geschiedenis

Bureau A. Oost-Indische Zaken bestond van januari 1842 t/m juni 1859. Het bureau onderhield onder andere contacten met landen in Azië.  Tot 1855 bestonden er geen formele diplomatieke relaties met landen, zoals China en Japan. De betrekkingen met deze landen werden daarom niet door het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderhouden, maar door de Koloniën. Ook na dat jaar was het gebruikelijk, dat de minister van Koloniën betrokken werd bij kwesties die in Azië speelden. Bij het aangaan en onderhouden van economi­sche betrekkingen van Nederlands-Indië met andere landen werkte Koloniën nauw samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot 1855 werden in Indië geen buitenlandse consuls toegelaten.[1]

Verder hield de afdeling zich ook bezig met de personeels- en materieelvoorziening in de koloniën. Naast het koloniale militaire personeel vereiste de burgerlijke dienst in de koloniën een constante instroom van ambtelijk personeel. Koloniën subsidieerde de door derden verzorgde opleidingen die gericht waren op (hogere) ambtenaren bestemd voor de Indische dienst. Koloniën regelde zelf de uitzending, de verloven, de overtochten en de pensioenen van de ambtenaren en hun gezinnen. De afdeling comptabiliteit zorgde daarbij voor de betaalbaar­stelling van pensioenen, wachtgelden, verlofsbezoldiging e.d.[2]

Functies en activiteiten

Bureau A. Oost-Indische Zaken had taken omtrent:

- uitvoering van maatregelen voor het bestuur;

- uitvoering van regeringsreglementen;

- betrekkingen met landen in Azië, zoals Japan en China.[3]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1842
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau A. Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1859
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1842 tot 1859
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9a6d1f2a-b573-4c51-96dd-ae592ea317bc
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 358-359.

[2] Ibidem, 359.

[3] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 358-359.