Identiteit
Parallelle namen
Afdeling D. Crisiszaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1935
Einddatum
1937
Geschiedenis

Afdeling D werd op 25 april 1935 speciaal opgericht voor de behandeling van economische aangelegenheden in verband met de economische crisis. De taken gaan per 18 oktober 1937 naar de nieuw opgerichte Achtste Afdeling (Welvaartszaken) van het Ministerie van Koloniën.[1]  

Functies en activiteiten

Afdeling had taken omtrent:

- crisiszaken: contingenteringen, cultuurrestricties; economische samenwerking met Nederlands-Indië;

- documentatie en statistiek.[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat voor Indische Zaken (CIZ) 1935 tot 1937
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
4e Afdeling Binnenlands bestuur; Onderwijs en eredienst; Landbouw, nijverheid, handel, scheepvaart (Koloniën) 1935 Taken omtrent crisiszaken en handelspolitiek zijn opgegaan in Afdeling D (CIZ).
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Achtste Afdeling (Koloniën) 1937
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/930520e2-0830-4ed5-8ac2-52da95086f6e
Bronnen

[1] Centrale Archief Selectiedienst, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. Overzicht van de organisatie, 1927-1945’, Inventaris van het archief van het Commissariaat voor Indische Zaken, (1880) 1927-1949 (1950) 2.10.49 (Nationaal Archief 2002).

[2] Idem.