Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Achtste Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1937
Einddatum
1940
Geschiedenis

De Achtste Afdeling werd in 1937 opgericht, doordat het de taken overnam van Afdeling D (1935 t/m 1937) onder het Commissariaat voor Indische Zaken. Afdeling D was vanaf 1935 belast met crisiszaken en handelspolitiek. Dit taakonderdeel werd vanwege de omvang in 1937 opgewaardeerd tot een afdeling die onder het Ministerie van Koloniën ressorteerden in plaats van het Commissariaat voor de Indische Zaken.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De Achtste Afdeling had taken omtrent:

- de zaken in Nederlands-Indië behorende tot de werkkring van het departement van Economische Zaken, voor zover die zaken betrekking hebben op de buitenlandse handel, de handelspolitiek, de contingenteringen en licenten van Nederlands-Indië;

- de cultuurrestricties, de economische samenwerking met het moederland, de economische scheepvaartszaken, de economische voorlichting, de consulaire zaken, de economische Volkenbondszaken en de deelneming aan tentoonstellingen en jaarbeurzen.[2]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1937 tot 1940
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling D (CIZ) 1937
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/656bf2b1-a77d-41f9-9e4f-253ad9832728
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 355.

[2] Staatsalmanak 1940.