Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Vijfde Afdeling Genie
Vijfde afdeeling Genie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1928-09-01
Einddatum
1940-06-14
Geschiedenis

Alle militaire gronden en gebouwen rondom fortificatiën waren staatsdomein. Dit betekende een bouwverbod van circa 1 kilometer rond de vestingen. De aanleg en het onderhoud van vestingen was een taak van de Genie. In de jaren 1918 tot 1935 werden, vooral om budgettaire redenen, geen nieuwe vestingbouwwer­ken uitgevoerd. Het dreigende oorlogsgevaar leidde vanaf 1935 tot de bouw van nieuwe fortifica­ties in de vorm van bunkers.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

- wetgevende arbeid betreffende de onderwerpen die tot de werkkring van de afdeling behoorden;

- opzichthebbend personeel van de genie;

- oefeningen en onderwijs bij de genietroepen;

- beheer van verdedigingswerken, oefeningsterreinen en militaire gebouwen;

- opbouw, onderhoud en verbetering van verdedigingswerken en militaire gebouwen;

- huur van gebouwen en terreinen;

- verboden kringen.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
5e Afdeling Genie (Oorlog) 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1928-09-01 tot 1940-06-14
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e0e43e19-ff79-41d8-ada3-41480cc1491e
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 229.

[2] Staatsalmanakken 1929, 1932 en 1940.