Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Vijfde Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1934
Einddatum
1940
Geschiedenis

In 1934 werd de 5e Afdeling opgericht. De oprichting gebeurde gelijktijdig met de opheffing van de onderafdeling 2 C (Politie) en overheveling van enkele taken van onderafdeling 2 A (onder meer wapenwet, bestrijding vrouwenhandel, toezicht op visserij) naar de nieuwe afdeling.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De 5e Afdeling had taken omtrent:

- Rijkspolitie;

- Rijkspolitiezorg;

- de Vreemdelingenwet, de politaire grensbewaking, jacht –en visserijpolitie (vanaf 1940)

- personeel van de Rijksveldwacht;

- uitgave van het Algemeen Politieblad (tot 1940);

- Internationale Samenwerkingswet van de politie;

- Rijksrecherchecentrale (vanaf 1940)

- politietoezicht op de naleving van de opiumwet (tot 1940);

- Wapenwet en Vuurwapenwet 1919;

- Politie op de Noordzeevisserij (tot 1940);

- drankverkoop op de Noordzee en de territoriale wateren (tot 1940);

- vissen met vreemde schepen in de territoriale wateren (tot 1940);

- rivierventerij;

- Rijksbureau en uitvoering van de regelingen betreffende de bestrijding van vrouwenhandel en van de handel in ontuchtige uitgaven, de bestrijding van tuchteloosheid (tot 1940);

- handhaving van de Motor –en Rijwielwet (tot 1940);

- Jachtwet 1923 (tot 1940).[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
2e Afdeling (Justitie) 1934 Taken omtrent de politie zijn opgegaan / afgesplitst in de 5e Afdeling.
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie 1934 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4efaa590-f939-4b97-940b-bcd784575919
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 325.

[2] Staatsalmanakken 1935-1940.