Overzicht relaties

6e Afdeling Militaire zaken (land- en zeemacht) (Koloniën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Zesde Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1927
Einddatum
1940
Geschiedenis

De 7e Afdeling had taken omtrent de landmacht en de marine. De rol van Koloniën bij de defensie van de koloniën was niet heel erg groot. Vanuit het Ministerie van Koloniën werd de Indische begroting opgemaakt, waarmee de financiën voor de defensie bepaald werden. De verantwoordelijkheid voor de marine lag zowel bij het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Koloniën.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De 6e Afdeling had taken omtrent:

- de verdediging van en de organisatie van de weermacht in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao;

- benoeming en ontslag van opperofficieren van het leger in Nederlands-Indië;

- Koninklijk Koloniaal Militair invalidehuis Bronbeek.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1927 tot 1940
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
7e Afdeling Land- en Zeemacht (Koloniën) 1927
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7b211f1a-7be0-4cb4-b3cb-0f991b3b58d0
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 359.

[2] Staatsalmanak 1928.