Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Zevende Afdeling Land- en zeemacht
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1917
Einddatum
1927
Geschiedenis

De 7e Afdeling had taken omtrent de landmacht en de marine. De rol van Koloniën bij de defensie van de koloniën was niet heel erg groot. Vanuit het Ministerie van Koloniën werd de Indische begroting opgemaakt, waarmee de financiën voor de defensie bepaald werden. De verantwoordelijkheid voor de marine lag zowel bij het Ministerie van Marine (later het Ministerie van Defensie) en het Ministerie van Koloniën. Het Ministerie van Koloniën was verantwoordelijk voor de verscheping van militair personeel naar de koloniën en de verificatie van de administratie van het depot. Na de opheffing van het depot te Harderwijk ging de werving voor het leger over naar Koloniën, namelijk de Koloniale Reserve.[1]

Functies en activiteiten

De 7e Afdeling had taken omtrent:

- de formatie en inrichting van het leger in Nederlands-Indië, van de landmacht in West-Indië en van de Koloniale Reserve;

- militaire technische aard;

- de begrotingsarbeid;

- marine-aangelegenheden die bij het Ministerie van Koloniën horen (met uitzondering van de handelsscheepvaartzaken die bij de 4e Afdeling worden behandeld).[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1917 tot 1927
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling C1. Algemene legerzaken en marine (Koloniën) 1917
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
6e Afdeling Militaire zaken (land- en zeemacht) (Koloniën) 1927
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5060d2d7-18ce-46e3-8d54-2e00279848ee
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 359.

[2] Staatsalmanak 1918.