Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1908
Einddatum
1917
Geschiedenis

De Afdeling C1. Algemene legerzaken en marine was afgesplitst van de Afdeling C. Militaire Zaken. De rol van Koloniën bij de defensie van de koloniën was vrij beperkt en lag voor een belangrijk deel in het stellen van het financiële kader. De verantwoordelijk over de marine lag bij de ministers van Marine en Koloniën. De eerste bepaalde welk deel van de vloot in bijvoorbeeld Oost-Indië aanwezig was, maar voor de inzet daarvan was de Gouverneur-Generaal als opperbevelhebber van land- en zeemacht aldaar verantwoordelijk. Ook was de commandant zeemacht in Indië als chef van het Indische departement van Marine ondergeschikt aan de Gouverneur-Generaal en via deze aan de minister van Koloniën. Alle niet-administratieve correspondentie van de marine in Indië met Nederland verliep via het Ministerie van Koloniën naar dat van Marine, waar de inhoudelijke expertise zat.[1]

Functies en activiteiten

Afdeling C1. had taken omtrent:

- de formatie en organisatie van het leger in Nederlands-Indië, van de landmacht in West-Indië en van de Koloniale Reserve;

- militaire technische aard;

- begrotingsarbeid;

- onder het Ministerie van Koloniën ressorterende marine-aangelegenheden.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1908 tot 1917
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling C. Militaire zaken (Koloniën) 1908
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
7e Afdeling Land- en Zeemacht (Koloniën) 1917
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e26fc3da-6b1a-4d61-abde-5883177710e0
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 359.

[2] Staatsalmanak 1917.