Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Zevende Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1927
Einddatum
1940
Geschiedenis

 

 

 

Functies en activiteiten

De 7e Afdeling had taken omtrent:

- het burgerlijk en staatkundig bestuur van Suriname en Curaçao (voor zover niet bij andere afdelingen behandeld worden);

- opleiding, benoeming, uitzending, verloven, pensioenen, etc. van de West-Indische burgerlijke landsdienaren;

- samenstelling van het bij artikel 60 van de Grondwet bedoelde jaarlijkse verslag omtrent het beheer en de staat van Suriname en Curaçao en van de ontwerpen van wet inzake vaststelling en regularisatie van de begrotingen van die gewesten.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
10e Afdeling Suriname en Curaçao (Koloniën) 1927
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1927 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0f4f4174-14f0-40c9-8890-3bb8a02697ba
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1928.