Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1922
Einddatum
1927
Geschiedenis

De naam van de 10e Afdeling West-Indische zaken werd in navolging van de Grondwet van 1922 gewijzigd in: Suriname en Curaçao.[1]

 

Functies en activiteiten

De 10e Afdeling had taken omtrent:

- het burgerlijk en staatkundig bestuur van Suriname en Curaçao (voor zover niet bij andere afdelingen behandeld worden);

- opleiding, benoeming, uitzending, verloven, pensioenen, etc. van de West-Indische burgerlijke landsdienaren;

- samenstelling van het bij artikel 62 van de Grondwet bedoelde jaarlijkse verslag omtrent het beheer en de staat van de koloniën en van de wetsontwerpen tot vaststelling van de begrotingen van Suriname en Curaçao.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1922 tot 1927
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
10e Afdeling West-Indische zaken (Koloniën) 1922
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
7e Afdeling Suriname en Curaçao (Koloniën) 1927
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ae92b8c5-0756-44e6-9342-2a10d5e7feb0
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 355.

[2] Staatsalmanak 1923.