Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Tiende Afdeling West-Indische zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1917
Einddatum
1922
Geschiedenis

De naam van de 10e Afdeling West-Indische zaken werd in navolging van de Grondwet van 1922 gewijzigd in: Suriname en Curaçao.[1]

 

Functies en activiteiten

De 10e Afdeling had taken omtrent:

- het burgerlijk en staatkundig bestuur van de West-Indische koloniën (voor zover het niet bij andere afdelingen behandeld wordt);

- samenstelling van het bij artikel 62 van de Grondwet bedoelde jaarlijkse verslag omtrent het beheer en de staat van de koloniën en van de wetsontwerpen tot vaststelling van de Indische begrotingen.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1917 tot 1922
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling B. West-Indische Zaken (Koloniën) 1917
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
10e Afdeling Suriname en Curaçao (Koloniën) 1922
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/741a331b-478b-4018-95ef-30728d42c87b
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 355.

[2] Staatsalmanak 1918.