Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1896
Einddatum
1917
Geschiedenis

Afdeling B. West-Indische Zaken had taken omtrent Suriname, Curaçao en de overige eilanden vormden. In 1865 kwamen de door de Grondwet van 1848 voorgeschreven regeringsreglementen tot stand. Hierna kregen Suriname en Curaçao een eigen vertegenwoordigend lichaam. In Suriname de Koloniale Staten en in Curaçao Koloniale Raad genoemd. De Staten bestonden deels uit benoemde, deels uit gekozen (sinds 1901 uitsluitend uit gekozen) leden. De Raad kende alleen door de Koning benoemde leden. Beide colleges hadden een medewetgevende taak.[1]

 

Functies en activiteiten

Afdeling B. West-Indische Zaken had taken omtrent:

- het burgerlijk en staatkundig bestuur van de West-Indische koloniën (uitgezonderd de posterijen en telegrafie);

- samenstelling van het bij art. 62 van de Grondwet bedoelde jaarlijkse verslag omtrent het beheer en de staat van die koloniën en van de wetsonderwerpen tot definitieve vaststelling van de West-Indische begrotingen.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau B. West-Indische zaken (Koloniën) 1896
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
10e Afdeling West-Indische zaken (Koloniën) 1917
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1896 tot 1917
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/770882dd-405c-4eb9-9313-a8aecf436d56
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 357 en 358.

[2] Staatsalmanakken 1897 en 1917.