Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bureau Westindische zaken
Andere namen
Bureau West-Indische zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1859
Einddatum
1896
Geschiedenis

Bureau West-Indische Zaken kreeg bij de nieuwe bureau-organisatie in 1859 enige taken omtrent het militaire personeel toegewezen. Vanaf 1872 viel de Kust van Guinea niet meer onder de afdeling West-Indische zaken. Suriname, Curaçao en de overige eilanden kenden afzonderlijke besturen onder leiding van gouverneurs, die rechtstreeks in contact stonden met het Ministerie van Koloniën. In 1865 kwamen de door de Grondwet van 1848 voorgeschreven regeringsreglementen tot stand, die in veel artikelen onderling overeenstemden. Eerder dan Oost-Indië kregen beide gebieden een eigen vertegenwoordigend lichaam, in Suriname Koloniale Staten en in Curaçao Koloniale Raad genoemd.[1]

Functies en activiteiten

Bureau West-Indische zaken had taken omtrent:

- het bestuur van de Nederlandse  West-Indische bezittingen;

- het bestuur van de Kust van Guinea (tot 1872);

- de daarmee in verband staande belangen van burgerlijke ambtenaren en bijzondere personen;

- samenstelling van het bij artikel 60 van de Grondwet bedoelde jaarlijkse verslag omtrent het beheer en de staat van de bezittingen.[2]

 

In 1875 ziet het takenpakket er als volgt uit:

- het burgerlijk en staatkundig bestuur van de West-Indische koloniën (met uitzondering van de Financiën);

- opstelling van het jaarlijkse verslag over het beheer en de staat van de koloniën (volgens art. 60 uit de Grondwet);

- het verslag omtrent de uitvoering van de emancipatiewet voor Suriname.[3] 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1859 tot 1896
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau B. West-Indische zaken (Koloniën) 1859
Bureau F. Personeel militair (Koloniën) 1859
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling B. West-Indische Zaken (Koloniën) 1896
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e9de14da-57da-403b-bec2-514e4f1673e5
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353 en 357-358.

[2] Staatsalmanak 1860.

[3] Staatsalmanak 1875.