Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bureau B. Westindische zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1842
Einddatum
1859
Geschiedenis

Bureau B. West-Indische zaken bestond van januari 1842 t/m juni 1859. Behalve Suriname en de Antillen viel tot 1872 ook de Kust van Guinea onder de departementale afdeling West-Indische zaken. Suriname, Curaçao en de overige eilanden vormden alleen in de jaren 1828 tot 1845 één Gouvernement-Generaal, maar kenden overigens afzonderlijke besturen onder leiding van gouverneurs, die rechtstreeks in contact stonden met het Ministerie van Koloniën.[1]

Functies en activiteiten

Bureau B. West-Indische Zaken had taken omtrent:

- toezicht over het bestuur in West-Indië, Suriname, de Antillen en de Kust van Guinea;

- contact houden met de bestuurders en ambtenaren uit de Nederlandse West-Indische bezittingen.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling West-Indische Zaken (Koloniën) 1842
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau B. West-Indische zaken (Koloniën) 1859
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1842 tot 1859
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e7a760f5-fa4e-4161-8ebb-98e58d68adba
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 357.

[2] Idem.