Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Westindische Zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1814
Einddatum
ca. 1841
Geschiedenis

De Afdeling West-Indische Zaken is opgericht in 1814. De afdeling bestond tot circa 1842 (zie Algemene Context voor meer informatie). De afdeling stond onder leiding van een commissaris. Behalve Suriname en de Antillen viel tot 1872 ook de Kust van Guinea onder de departementale afdeling West-Indische zaken. Suriname, Curaçao en de overige eilanden vormden alleen in de jaren 1828 tot 1845 één Gouvernement-Generaal, maar kenden overigens afzonderlijke besturen onder leiding van gouverneurs, die rechtstreeks in contact stonden met het Ministerie van Koloniën.[1]

Functies en activiteiten

De Afdeling West-Indische Zaken had taken omtrent:

- toezicht over het bestuur in West-Indië, Suriname, de Antillen en de Kust van Guinea;

- contact houden met de bestuurders en ambtenaren uit de Nederlandse West-Indische bezittingen.[2]

 

Algemene context

De bestaansperiode voor de afdeling is voor interpretatie vatbaar. De afdeling is in 1815 ontstaan. Pas in 1842 is er extra informatie beschikbaar (Besch. 27 december 1841 nr. 14 (archief Koloniën 1814-1849 inv.nr. 1414). De staatsalmanakken geven verder geen nadere informatie. Welke organisatieveranderingen tussen 1815 t/m 1842 precies hebben plaatsgevonden is onbekend.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/114099c7-2dfc-415e-a19d-776ecba841e4
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 357.

[2] Idem.