Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1834
Einddatum
1840
Geschiedenis

Het Ministerie van Koloniën ontstond in 1834 toen de Nationale Nijverheid werd afgescheiden van het Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd gevoegd. Zo was er voor het eerst een homogeen Ministerie van Koloniën.  Kort daarna is een afzonderlijk Kabinet van de minister ingesteld. In 1840 werd de combinatie van Koloniën en Marine hersteld.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De specifieke taken in Den Haag richtten zich vooral op een viertal terreinen: de inrichting van het koloniaal bestuur, de koloniale financiën, de defensie en de buitenlandse betrekkingen van de overzeese gebieden en ten slotte de personeels- en materieelvoorziening.

Het Ministerie van Koloniën ontving vanuit Oost- en West-Indië een voortdurende stroom van informatie over de verrichtingen van de koloniale besturen in die gebieden. De departementen in Nederlands-Indië hadden in Den Haag hun bestuurlijke evenbeeld in afdelingen van het ministerie van Koloniën, waar het beleid werd voorbereid. De uitvoering geschiedde uiteraard in Indië zelf.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën 1834
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Marine en Koloniën 1840
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Generale Secretarie (Koloniën) 1834 tot 1840
Afdeling Comptabiliteit (Koloniën) 1834 tot 1840
Afdeling Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1834 tot 1840
Afdeling West-Indische Zaken (Koloniën) 1834 tot 1840
Afdeling Militaire Zaken (Koloniën) 1834 tot 1840
Kabinet (Koloniën) 1835 tot 1842
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f127f25e-0260-4ba8-9e6f-943cbab07a59
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 352.

[2] Ibidem, 356.