Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1840
Einddatum
1841
Geschiedenis

In 1840 greep men terug op de combinatie van Marine en Koloniën in één ministerie. Er was nu één minister en er waren twee directeuren en een secretaris-generaal. Als minister trad op J.C. baron Baud die in de koloniale administratie talrijke functies had vervuld. Baud zag weinig in de combinatie van Koloniën met Marine. In oktober 1841 ging Willem II op zijn aandringen akkoord met een splitsing. Marine werd met ingang van 1842 opnieuw een zelfstandig ministerie.[1]

De combinatie van Marine en Koloniën was niet onlogisch, omdat een groot deel van de vloot opereerde in de koloniën en dan vooral in de wateren van Nederlands-Indië. Daar verleende een eskader van de marine steun aan de (in 1816 opgerichte) Koloniale Marine, welke laatste minder goed voldeed en in 1838 werd opgenomen in de Nederlandse marine. Veel marine-officieren waren voorstander van een ongedeelde ‘Staatsmarine'. Baud stelde in zijn advies aan de Koning echter dat de Marine ‘niet na behooren kan worden waargenomen door iemand belast met de Directie van een ander Departe­ment van Algemeen bestuur, hetwelk zowel door veelvuldigen als door gewigtigen arbeid, zoveel tijd vordert als het Ministerie van Koloniën'.[2]

 

Functies en activiteiten

Het ministerie had taken omtrent :

- bescherming van de handelsroutes van de koopvaardij naar de koloniën;

- het politietoezicht op de zeevisserij op de Noordzee, de kustverdediging, de kustbeseining;

- loodswezen, betonning en bebakening;

- zaken omtrent het marinepersoneel: werving, betaling van traktementen, opleiding, pensionering, verstrekking van voedsel, kleding en verpleging.

- toezicht op de werven en magazijnen;

- scheepsbouw (ook wel 'constructie' genoemd) en de uitrusting ('equipage') van de schepen.

- de verdediging van de koloniën, de bestrijding van piraterij en het in kaart brengen van de zeewateren (hydrografie).[3]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8466f496-2f91-4686-8f6a-f67c31b83ae9
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 220.

[2] Ibidem, 220 en 244.

[3] CAS 360, ‘Samenvatting van de inhoud van het archief’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Marine: openbaar verbaal, 1813-1900 (1963) 2.12.01 (Nationaal Archief 1995).