Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1825
Einddatum
1851
Geschiedenis

Bureau C werd samen met ‘Bureau B Zeemacht, loodswezen, militaire justitie, quarantaine’ en ‘Bureau D Materieel, werven, magazijnen, scheepsbouw, uitrusting, gebouwen’ de administratie genoemd. De bureaus stonden gezamenlijk onder supervisie van een referendaris.[1]

 

Functies en activiteiten

Bureau C had taken omtrent de verzorging van de levensmiddelen en kleding van het personeel.[2]

 

 

Structuur

In de jaren dat Marine en Koloniën waren samengevoegd in één ministerie kende de organisatie een soortgelijke bureau voor levensmiddelen en kleding (1840-1841), maar wel onder een iets andere benaming. Er is onvoldoende bekend over de periode 1840-1841 om meer gedetailleerde informatie te geven.[3]

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Equipage (Marine) 1825
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
1e Afdeling Materieel en personeel van de zeemacht (Marine) 1852
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Marine en Koloniën 1825 tot 1829
Generale Directie van Marine 1830 tot 1840
Ministerie van Marine en Koloniën 1840 tot 1841
Generale Directie van Marine 1842 tot 1843
Ministerie van Marine 1843 tot 1851
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/16b75fbc-6e9d-468c-acbe-f47dfe03a8c1
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 220.

[2] Staatsalmanak 1825-1826 en 1830.

[3] Otten, Gids voor de archieven, 244 en J.M.A. Brunings, H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes en T.M. Polak, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Marine: Afdeling Loodswezen (Afdeling IV), 1822-1928 (1931) 2.12.10 (Nationaal Archief 1995).