Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1842
Einddatum
1843
Geschiedenis

Het Ministerie van Marine en Koloniën werd eind 1841 opgeheven. Marine werd met ingang van 1842 opnieuw een zelfstandige generale directie onder leiding van een directeur-generaal en een eigen secretaris-generaal.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De marine had taken omtrent :

- bescherming van de handelsroutes van de koopvaardij naar de koloniën;

- het politietoezicht op de zeevisserij op de Noordzee, de kustverdediging, de kustbeseining;

- loodswezen, betonning en bebakening;

- zaken omtrent het marinepersoneel: werving, betaling van traktementen, opleiding, pensionering, verstrekking van voedsel, kleding en verpleging.

- toezicht op de werven en magazijnen;

- scheepsbouw (ook wel 'constructie' genoemd) en de uitrusting ('equipage') van de schepen.

- de verdediging van de koloniën, de bestrijding van piraterij en het in kaart brengen van de zeewateren (hydrografie).[2]

 

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c4939b7f-c54f-4c92-92c2-f54366aca074
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 220.

[2] CAS 360, ‘Samenvatting van de inhoud van het archief’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Marine: openbaar verbaal, 1813-1900 (1963) 2.12.01 (Nationaal Archief 1995).