Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1825
Einddatum
1829
Geschiedenis

In april 1825 werd Marine als zelfstandig ministerie opgeheven. Het ging nu samen met Koloniën het Ministerie van Marine en Koloniën vormen. Onder de minister kwamen twee directeuren: één voor de Marine en één voor de Koloniën. Zij hadden beiden de bevoegdheid rechtstreeks met andere autoriteiten te corresponderen. De minister, de secretaris-generaal en de beide directeuren vormden samen een Raad. Zij bespraken zaken met ‘eene algemeene werking'. Naast de gemeenschappelijke Secretarie fungeer­den op het ministerie een aantal bureaus voor specifieke marine taken en bureaus voor specifieke koloniale zaken. Eind 1829 werd de band met Koloniën verbroken.[1]

Functies en activiteiten

Het Ministerie van Marine en Koloniën had taken omtrent:

- het bestuur van de werven en magazijnen van de marine;

- de aanbouw, de herstelling, het onderhouden en de uitrusting van de schepen en de vaartuigen van oorlog;

- de verzorging van de levensmiddelen en de geneeskundige dienst;

- de aanwerving van de scheeps-equipagien en bewegingen van de navale macht, de rangen, de bevorderingen, beloningen van de officieren en scheepsvolkeren;

- de onderstand aan oude en gebrekkige zeelieden;

- toezicht over de quarantaine;

- de superintendentie over het loodswezen, vuren, tonnen en bakens;

- toezicht over het bestuur en de administratie van al de bezittingen, etablissementen en het justitiewezen in de koloniën van de staat;

- toezicht over financiën, landbouw, nijverheid en handel met betrekking tot het moederland.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Marine 1825
Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën 1825 Taken omtrent de koloniën zijn opgegaan / afgesplitst in het Ministerie van Marine en Koloniën.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Generale Directie van Marine 1830
Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën 1830-01-01 Taken omtrent de koloniën zijn afgeplitst / opgegaan in het Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau A Secretarie (Marine) 1825 tot 1829
Bureau B Zeemacht, loodswezen, militaire justitie, quarantaine (Marine) 1825 tot 1829
Bureau C Levensmiddelen, kleding (Marine) 1825 tot 1829
Bureau D Materieel, werven, magazijnen, scheepsbouw, uitrusting, gebouwen (Marine) 1825 tot 1829
Bureau E Soldijen, zee-traktementen (Marine) 1825 tot 1829
Bureau F Algemene comptabiliteit, vaste traktementen (Marine) 1825 tot 1829
Afdeling Generale Secretarie (Koloniën) 1825 tot 1829
Afdeling Comptabiliteit (Koloniën) 1825 tot 1829
Afdeling Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1825 tot 1829
Afdeling West-Indische Zaken (Koloniën) 1825 tot 1829
Afdeling Militaire Zaken (Koloniën) 1825 tot 1829
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fa8ef22e-9fdb-4849-baa4-9a0d41bf60b3
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 220.

[2] Staatsalmanak 1827 en 1830.