Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1824-04-01
Einddatum
1825
Geschiedenis

Het Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën was een ‘overblijfsel’ van het Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën (1818-1824). Onderwijs werd met ingang van 1 april 1824 afgescheiden en ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder de minister kwam een speciale directeur voor de Oost-Indische Bezittingen.

Een jaar later volgde al weer een nieuwe reorganisatie. De nijverheid, landbouw en visserij werd eveneens bij Binnenlandse Zaken gevoegd. Marine en Koloniën werden gecombineerd in één ministerie.[1]

Functies en activiteiten

Het Ministerie had taken omtrent:

- het bestuur in de koloniën, de koloniale financiën, de defensie, de buitenlandse betrekkingen van de overzeese gebieden, personeels- en materieelvoorziening;

- de buitenlandse handel, de nijverheid, de landbouw en de visserij.[2]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën 1824-04-01
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Marine en Koloniën 1825 Taken omtrent de koloniën zijn opgegaan / afgesplitst in het Ministerie van Marine en Koloniën.
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1825 Taken omtrent de nationale nijverheid zijn opgegaan / afgesplitst in het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Nijverheid en Koophandel (ONK, N&K) 1824-04-01 tot 1825
Afdeling Generale Secretarie (Koloniën) 1824 tot 1825
Afdeling Comptabiliteit (Koloniën) 1824 tot 1825
Afdeling Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1824 tot 1825
Afdeling West-Indische Zaken (Koloniën) 1824 tot 1825
Afdeling Militaire Zaken (Koloniën) 1824 tot 1825
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/686e10b9-f26e-4c06-bc48-0a4a5d2fdc16
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 252 en 352.

[2] Ibidem, 252 en 356.