Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1818-03-19
Einddatum
1824-03-31
Geschiedenis

Op 19 maart 1818 werd het Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën opgericht. De zaken omtrent de koloniën, het onderwijs en de nijverheid werden afzonderlijk behandeld. Voor de taken omtrent de koloniën waren in eerste instantie weinig ambtenaren werkzaam, omdat het de bedoeling was dat de Indische regering zelfstandig zou functioneren. Al spoedig nam dit aantal toe: in 1823 telden de drie koloniale afdelingen 14 ambtenaren, terwijl op de Generale Secretarie (die ook voor Onderwijs en Nationale Nijverheid werkte) eveneens 14 ambtenaren werkten.

            Ingevolge de algemene reorganisatie van najaar 1823 kwamen de afdelingen nu onder leiding van referendarissen. De benoeming van een secretaris-generaal werd aangehouden. Met ingang van 1 april 1824 werd onderwijs afgescheiden en ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zodat het Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën overbleef.[1]

Functies en activiteiten

Het Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën had taken omtrent:

- zorg voor de belangen van de koophandel en de daarmee verbonden scheepvaart, de landbouw, grote en kleine visserij, de fabrieken en trafieken, alle binnenlandse inrichtingen die daarmee in verband staan;

- toezicht over het bestuur en de administratie van alle bezittingen en etablissementen, en van het justitie-wezen in de koloniën van de Staat, evenals financiën, landbouw, nijverheid en handel, en de betrekkingen tot het moederland.

- de Hoge scholen, Athenaea, Latijnse Scholen en Colleges, het middelbaar en lager onderwijs;

- het Instituut, de Academies en de Maatschappij van Wetenschappen, Letterkunde en Schone kunsten, de Koninklijke kabinetten van Schilderijen, penningen, natuurlijke historie en van zeldzaamheden, de uitsluitende rechten op uitvindingen en verbeteringen van voorwerpen van Kunst –en Volksvlijt.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Generale Directie van Koophandel en Koloniën 1818-03-19
Commissariaat-Generaal voor het Onderwijs, de Kunsten en de Wetenschappen 1818
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Waterstaat 1824 Taken rondom het onderwijs zijn opgegaan / afgesplitst in het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Waterstaat.
Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën 1824-04-01
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Nijverheid en Koophandel (ONK, N&K) 1818-03-19 tot 1824-03-31
Afdeling Generale Secretarie (Koloniën) 1818 tot 1824
Afdeling Comptabiliteit (Koloniën) 1818 tot 1824
Afdeling Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1818 tot 1824
Afdeling West-Indische Zaken (Koloniën) 1818 tot 1824
Afdeling Militaire Zaken (Koloniën) 1818 tot 1824
Afdeling Onderwijs (ONK) 1818-03-19 tot 1824-03-31
Afdeling Kunsten en Wetenschappen (ONK) 1818 tot 1824
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b7c348b6-3619-4ae7-b794-e9fdf7916754
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 252 en 352.

[2] Staatsalmanakken 1819 en 1823.