Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1815-09-01
Einddatum
1818-03-18
Geschiedenis

De Generale Directie van Koophandel en Koloniën was vanaf september 1815 de opvolger van het Secretariaat van Koophandel en Koloniën. J. Goldberg was directeur-generaal en onder hem fungeerden vier beleidsafdelingen (elk onder leiding van een commissaris). Deze afdelingen waren: 1. Koophandel en scheepvaart 2. Oost-Indische zaken 3. West-Indische zaken 4. Militaire zaken.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De Generale directie van Koophandel en Koloniën had taken omtrent het bestuur in de koloniën, de koloniale financiën, de defensie, de buitenlandse betrekkingen van de overzeese gebieden, personeels- en materieelvoorziening en de buitenlandse handel.[2]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Secretariaat van Koophandel en Koloniën 1815-09-01
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën 1818-03-19
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Koophandel en Scheepvaart (Koophandel en Koloniën) 1815-09-01 tot 1818-03-18
Afdeling Generale Secretarie (Koloniën) 1815 tot 1818
Afdeling Comptabiliteit (Koloniën) 1815 tot 1818
Afdeling Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1815 tot 1818
Afdeling West-Indische Zaken (Koloniën) 1815 tot 1818
Afdeling Militaire Zaken (Koloniën) 1815 tot 1818
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e3cae85c-7d67-4af9-b05e-52bb30d5ac9e
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 252 en 351-352.

[2] Ibidem, 252 en 356.