Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1830-01-01
Einddatum
1831-12-30
Geschiedenis

Het Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën werd opgericht op 1 januari 1830. Op 1 oktober van dat jaar werd waterstaat afgescheiden en bij Binnenlandse Zaken gevoegd.[1]

 

 

Functies en activiteiten

Het Ministerie had taken omtrent:

- het bestuur in de koloniën, de koloniale financiën, de defensie, de buitenlandse betrekkingen van de overzeese gebieden, personeels- en materieelvoorziening;

- de buitenlandse handel, de nijverheid, de landbouw en de visserij.

- onderhoud van rivieren en kanalen, dijken, havens, bruggen –en wegenonderhoud, landsgebouwen en andere waterstaatswerken.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Marine en Koloniën 1830-01-01 Taken omtrent de koloniën zijn afgeplitst / opgegaan in het Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1831-10-01 Taken omtrent de waterstaat zijn afgeplitst / opgegaan in het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1831-10-01 Taken omtrent de waterstaat zijn afgeplitst / opgegaan in het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën 1831
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Waterstaat (WNK) 1830 tot 1831
Administratie van de Nationale Nijverheid (WNK, N&K) 1830-01-01 tot 1831-12-30
Afdeling Generale Secretarie (Koloniën) 1830 tot 1831
Afdeling Comptabiliteit (Koloniën) 1830 tot 1831
Afdeling Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1830 tot 1831
Afdeling West-Indische Zaken (Koloniën) 1830 tot 1831
Afdeling Militaire Zaken (Koloniën) 1830 tot 1831
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/62adf12a-0ec4-4bd6-9de8-d53a91349d41
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 352.

[2] Ibidem, 252, 356 en 450.