Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1831
Einddatum
1834
Geschiedenis

Het Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën was in 1831 het overblijfsel van het Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën. Waterstaat was op 1 oktober 1830 al verhuisd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Begin 1834 verdween ook de Nationale Nijverheid naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De koloniën bleven over, waardoor een afzonderlijk ministerie werd ingesteld in 1834.[1]

 

 

Functies en activiteiten

Het Ministerie had taken omtrent:

- het bestuur in de koloniën, de koloniale financiën, de defensie, de buitenlandse betrekkingen van de overzeese gebieden, personeels- en materieelvoorziening;

- de buitenlandse handel, de nijverheid, de landbouw en de visserij. [2]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën 1831
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Buitenlandse Zaken 1840 Taken van de nijverheid opgegaan / afgesplitst in Buitenlandse Zaken.
Ministerie van Koloniën 1834
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Nationale Nijverheid (WNK, N&K) 1831 tot 1834
Afdeling Generale Secretarie (Koloniën) 1831 tot 1834
Afdeling Comptabiliteit (Koloniën) 1831 tot 1834
Afdeling Oost-Indische Zaken (Koloniën) 1831 tot 1834
Afdeling West-Indische Zaken (Koloniën) 1831 tot 1834
Afdeling Militaire Zaken (Koloniën) 1831 tot 1834
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0bbe27d4-d114-46c6-b243-484a3a971811
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 352.

[2] Ibidem, 252 en 356.