Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1842
Einddatum
1859
Geschiedenis

Bureau F. Personeel militair bestond van januari 1842 t/m juni 1859.

Functies en activiteiten

Bureau F. Personeel militair had taken omtrent:

- de stamboeken van de koloniale landmacht;

- benoeming, detachement, overplaatsing, ontslag en pensioen van officieren;

- militaire verloven, pensioenen, onderstanden en delegaties;

- militaire nalatenschappen;

- invordering van belastingen van in Indië gediend hebbende officieren en kortingen op hun inkomsten ten behoeve van bijzondere personen;

- eervolle beloning van uitstekende krijgsverrichtingen en medailles voor trouwe dienst;

- van de militaire dienst vervallen verklaarde koloniale militairen;

- huwelijken van officieren;

- transportkosten van terugkerende militairen;

- reglementen van administratie voor de Oost-Indische militaire weduwen –en wezen en verhoogde pensioenfondsen.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1842 tot 1859
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Militaire Zaken (Koloniën) 1842
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau B. West-Indische zaken (Koloniën) 1859
Bureau C. Militaire Zaken (Koloniën) 1859
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d72535eb-ac9d-4b93-afc1-19ee73730a04
Bronnen

[1] De taken zijn afkomstig uit staatsalmanak 1860. Vergeleken met de organisatie begin 1842 valt op te merken, dat de vroegere bureaus E, F en G zijn opgegaan in de bureaus A, B en C en dat de comptabele taken nu verdeeld zijn over liefst vier bureaus. Sommige van deze taakverschuivingen moeten al vóór 1859 hebben plaats gehad. F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353 en 374.