Identiteit
Andere namen
Bureau Militaire Zaken
Bureau C. Militaire zaken en verificatie van de administratie van het koloniaal werfdepôt te Harderwerk
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1859
Einddatum
1896
Geschiedenis

Bureau Militaire Zaken kreeg bij de nieuwe bureau-organisatie in 1859 enige taken omtrent het militaire personeel toegewezen. Toen Bureau I (Verificatie van de administratie van het koloniaal werfdepot te Harderwijk) werd opgeheven in 1861, werden de taken overgedragen aan Bureau Militaire Zaken.[1]

 

Functies en activiteiten

Bureau Militaire Zaken had taken omtrent:

- de stamboeken van de koloniale landmacht;

- benoeming, detachement, overplaatsing, ontslag en pensioen van officieren;

- militaire verloven, pensioenen, onderstanden en delegaties;

- militaire nalatenschappen;

- invordering van belastingen van in Indië gediend hebbende officieren en kortingen op hun inkomsten ten behoeve van bijzondere personen;

- eervolle beloning van uitstekende krijgsverrichtingen en medailles voor trouwe dienst;

- van de militaire dienst vervallen verklaarde koloniale militairen;

- huwelijken van officieren;

- transportkosten van terugkerende militairen;

- militaire reclames;

- formaties van de koloniale landmacht;

- reglementen van administratie voor de Oost-Indische militaire weduwen –en wezen en verhoogde pensioenfondsen;

- defensiewezen in Nederlands-Indië en in de Nederlandse West-Indische bezittingen;[2]

- de formatie van het koloniaal werfdepot (vanaf 1861);

- bepalen van het cijfer van de jaarlijks uit te zenden aanvullingstroepen (vanaf 1861);

- werving in Europa (vanaf 1861);

- raming van uitgaven voor het werfdepot (vanaf 1861);

- Europese en Afrikaanse suppletietroepen (vanaf 1861);

- overvoer van dat personeel (vanaf 1861);

- verificatie van de geldelijke en materiële verantwoording van het werfdepot en de koloniale werving (vanaf 1861).[3]

 

In 1875:

- zaken betreffende het leger en de defensie in Oost –en West-Indië;

- het koloniaal werfdepot voor zover het Ministerie van Koloniën daarmee bemoeienis heeft;

- koloniaal militair invalidehuis te Bronbeek.[4]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1859 tot 1896
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau C. Militaire Zaken (Koloniën) 1859
Bureau F. Personeel militair (Koloniën) 1859
Bureau I. Verificatie van de administratie van het koloniaal werfdepot te Harderwijk (Koloniën) 1861
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling C. Militaire zaken (Koloniën) 1896
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f299d66b-5ef4-4e2c-97b7-e2b3049c47e9
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353.

[2] Staatsalmanak 1860.

[3] Staatsalmanak 1873.

[4] Staatsalmanak 1875.