Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1842
Einddatum
1859
Geschiedenis

Bureau C. Militaire zaken bestond van januari 1842 t/m juni 1859. De rol van Koloniën bij de defensie van de koloniën was vrij beperkt en lag voor een belangrijk deel in het stellen van het financiële kader, dat op de Indische begroting beschikbaar was voor defensie. De marine was een rijkszaak, waarover een gedeelde verantwoordelijkheid lag bij de ministers van Marine en Koloniën. De eerste bepaalde welk deel van de vloot in bijvoorbeeld Oost-Indië aanwezig was, maar voor de inzet daarvan was de Gouverneur-Generaal als opperbevelhebber van landen zeemacht aldaar verantwoordelijk. Ook was de commandant zeemacht in Indië ondergeschikt aan de Gouverneur-Generaal en via deze aan de minister van Koloniën. Alle niet-administratieve correspondentie van de marine in Indië met Nederland verliep via het Ministerie van Koloniën naar dat van Marine, waar de inhoudelijke expertise zat.[1]

Wat de defensie te land betreft beschikte Indië sinds 1830 over een eigen leger: het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Het leger ressorteerde onder de Gouverneur-Generaal die met het ministerie overleg voerde over zaken betreffende de formatie en de inrichting van het leger in Nederlands-Indië. De werving voor het KNIL was in Nederland een zaak van het Ministerie van Oorlog dat daarvoor beschikte over het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk. Het Ministerie van Koloniën was verantwoordelijk voor de verscheping naar de koloniën en de verificatie van de administratie van het depot.[2]

Functies en activiteiten

Bureau C. Militaire zaken had taken omtrent:

- militaire reclames;

- formaties van de koloniale landmacht;

- defensiewezen in Nederlands-Indië en in de Nederlandse West-Indische bezittingen.[3]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1842 tot 1859
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Militaire Zaken (Koloniën) 1842
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau C. Militaire Zaken (Koloniën) 1859
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/12bea899-abc4-4fbe-b7ff-202cb5413e4b
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 359.

[2] Idem.

[3] De taken zijn afkomstig uit staatsalmanak 1860. Vergeleken met de organisatie begin 1842 valt op te merken, dat de vroegere bureaus E, F en G zijn opgegaan in de bureaus A, B en C en dat de comptabele taken nu verdeeld zijn over liefst vier bureaus. Sommige van deze taakverschuivingen moeten al vóór 1859 hebben plaats gehad. F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353 en 374.