Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Negende Afdeling Loodswezen
Negende afdeeling Loodswezen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1928-09-01
Einddatum
1940-06-14
Geschiedenis

De taken voor het loodswezen waren niet alleen van belang voor de marine, maar ook voor de niet-militaire scheepvaart. De Loodswet van 1859, die onder meer particuliere loodsdiensten verbood, bleef, afgezien van beperkte wijzigingen, van kracht tot 1957.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent het beheer en de administratie van het loodswezen, betonning, bebakening, verlichting, kustwacht en stormwaarschuwingsdienst en betaling van het loodspersoneel.[2]

 

 

Structuur

Vanaf 15 juni 1940 viel deze afdeling onder het Departement Waterstaat.[3][4]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Loodswezen (Marine) 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1928-09-01 tot 1940-06-14
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/396a647e-0409-45d9-a5df-8ce8101d2cd9
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 227.

[2] Staatsalmanakken 1929, 1932 en 1940.

[3] Bestuursalmanak 1942-1943.

[4] H.H. Jongbloed, Inventaris van het archief van het Ministerie van  Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) Versie: 22-01-2018 Nummer archiefinventaris: 2.13.01 Nationaal Archief, Den Haag 1995