Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
3e Afdeling Loodswezen
3e Afdeling Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting enz.
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1877
Einddatum
1928
Geschiedenis

De taken voor het loodswezen waren niet alleen van belang voor de marine, maar ook voor de niet-militaire scheepvaart. De Loodswet van 1859, die onder meer particuliere loodsdiensten verbood, bleef, afgezien van beperkte wijzigingen, van kracht tot 1957. Aan het hoofd van het Loodswezen stond vrijwel de gehele periode een inspecteur-generaal van het Loodswezen, die deze functie vanaf 1859 combineerde met die van hoofd van de departementale afdeling Loodswezen. Onder verantwoordelijkheid van het ministerie vielen voorts de in 1887 opgerichte Kustwacht (die bij mobilisatie werd opgenomen in de militaire kustwacht) en de van 1889 daterende Stormwaarschuwingsdienst.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en kustwacht. Later kwamen daar taken rondom het loodspersoneel, loodsgelden en de stormwaarschuwingdienst bij.[2]

 

 

Algemene context

Van 1877 t/m 1891 heette de afdeling de 3e Afdeling Loodswezen (ook wel de 3e Afdeling Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting enz.) genoemd.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
4e Afdeling Loodswezen (Marine) 1877
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
9e Afdeling Loodswezen (Defensie) 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Marine 1877 tot 1928
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4b31f850-3c5a-469d-acc6-a29672500f13
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 227.

[2] Staatsalmanakken 1891, 1915 en 1927.