Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Administratie van de Rooms-Katholieke Eredienst
Andere namen
Rooms-Katholieke Eredienst
Bijzondere afdeling de Rooms-Katholieke Eredienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1862
Einddatum
1866
Geschiedenis

De admini­stratie voor de zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst vielen in de jaren 1862-1866 onder de minister van Buitenlandse Zaken. De behandeling van zaken moest geschieden in de bureaus van het opgeheven Ministerie voor de zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst (1842-1862). Op deze manier werden de Rooms-Katholieke Erediensten een bijzondere afdeling van Buitenlandse Zaken. De eredienstadministratie stond onder leiding van een eigen administrateur die formeel onder de bevelen van de minister viel.[1]

Functies en activiteiten

De belangrijkste taken van de afdeling waren financiële ondersteuning en toezicht houden op de Rooms-Katholieke kerkgenootschappen. Hieronder vielen:

- uitbetaling van traktementen en pensioenen van kerkelijke bedienaren;

- toestemming geven voor de aanvaarding van schenkingen en legaten aan kerken en kerkelijke instellingen van armenzorg;

- toestemming geven en subsidies verlenen voor bouw en herstel van kerkgebouwen en pastorieën;

–toezicht houden op inrichting en bestuur van kerken en kerkelijke instellingen van

armenzorg;

– het geven van toestemming voor oprichting, opheffing en samenvoeging van kerkelijke

gemeenten;

– het houden van toezicht op het kerkelijk onderwijs.[2] 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie voor de zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst 1862
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Administratie voor de zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst (Justitie) 1866
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Buitenlandse Zaken 1862 tot 1866
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8e9c5612-d8f8-4c16-ba7b-0fd52c15d309
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 198 en H. Bonder, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 1. Departementen’, Inventaris van de archieven van de Departementen betreffende de Rooms-Katholieke Erediensten, 1815-1870 2.07.01.07 (Nationaal Archief 1931).

[2] H. Bonder, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 3. Taken’, Inventaris van de archieven van de Departementen betreffende de Rooms-Katholieke Erediensten, 1815-1870 2.07.01.07 (Nationaal Archief 1931).