Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Administratie van de Rooms-Katholieke Eredienst
Andere namen
Rooms-Katholieke Eredienst
Bijzondere afdeling de Rooms-Katholieke Eredienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1862
Einddatum
1866
Geschiedenis

De admini­stratie voor de zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst vielen in de jaren 1862-1866 onder de minister van Buitenlandse Zaken. De behandeling van zaken moest geschieden in de bureaus van het opgeheven Ministerie voor de zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst (1842-1862). Op deze manier werden de Rooms-Katholieke Erediensten een bijzondere afdeling van Buitenlandse Zaken. De eredienstadministratie stond onder leiding van een eigen administrateur die formeel onder de bevelen van de minister viel.[1]

Functies en activiteiten

De belangrijkste taken van de afdeling waren financiële ondersteuning en toezicht houden op de Rooms-Katholieke kerkgenootschappen. Hieronder vielen:

- uitbetaling van traktementen en pensioenen van kerkelijke bedienaren;

- toestemming geven voor de aanvaarding van schenkingen en legaten aan kerken en kerkelijke instellingen van armenzorg;

- toestemming geven en subsidies verlenen voor bouw en herstel van kerkgebouwen en pastorieën;

–toezicht houden op inrichting en bestuur van kerken en kerkelijke instellingen van

armenzorg;

– het geven van toestemming voor oprichting, opheffing en samenvoeging van kerkelijke

gemeenten;

– het houden van toezicht op het kerkelijk onderwijs.[2] 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Buitenlandse Zaken 1862 tot 1866
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie voor de zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst 1862
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Administratie voor de zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst (Justitie) 1866
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8e9c5612-d8f8-4c16-ba7b-0fd52c15d309
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 198 en H. Bonder, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 1. Departementen’, Inventaris van de archieven van de Departementen betreffende de Rooms-Katholieke Erediensten, 1815-1870 2.07.01.07 (Nationaal Archief 1931).

[2] H. Bonder, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 3. Taken’, Inventaris van de archieven van de Departementen betreffende de Rooms-Katholieke Erediensten, 1815-1870 2.07.01.07 (Nationaal Archief 1931).