Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Interdepartementale Werkgroep Exportsteun
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
2003
Functies en activiteiten

Betrekken van het bedrijfsleven door middel van onafhankelijke representanten bij een zo doelmatig en rechtmatig mogelijk besteding van de gelden bestemd voor exportstimulering door middel van zogenaamde matchingsfonds.

Gevraagd en ongevraagd advies advies uitbrengen aan de staatssecretaris van EZ over aangelegenheden betreffende exportfinanciering in nationaal zowel als internationaal verband, in het bijzonder het werkterrein van het matchingfonds betreddende adviseren van Senter over de aan individuele bedrijven toe te kennen subsidies ten laste van het matchingsfonds.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (EZ) 1985 tot 2003
Ministerie van Economische Zaken (I) 1976 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/99f9db01-de21-4b03-96f1-47fd9d0a0636