Overzicht relaties

Ministerie van Economische Zaken (I)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
EZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1946
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het ministerie van Economische Zaken houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de Nederlandse economie, zoals handel, industrie, communicatie, energievoorziening, ondernemen, innovatie en consumentenzaken.</p>

Structuur

<p>Het departement werd in 2010 samengevoegd met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit onder de nieuwe naam Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Per 2012 is de naam van deze opvolger wederom Economische Zaken (EZ)</p>

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (EZ) 1985 tot 2010
Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Financiën, EZ) 2000 tot 2004
Centrale Economische Commissie (EZ) 1975 tot 2010
Interdepartementale Commissie voor het Regionaal beleid (EZ) 1983 tot 1975
Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (EZ) 1945 tot 2010
Interdepartementale Commissie Ruimtevaart (EZ) 1994 tot 2010
Commissie Technologie- en Informatiebeleid (EZ) 2001 tot 2006
Planologische werkcommissie (EZ) 1964 tot 2006
Ambtelijke commissie marktwerking, deregulering en wetgevingsprojecten (EZ, Justitie) 1995 tot 2003
Interdepartementale Contact Commissie EGKS (EZ) 1975 tot 2001
Ontwikkelingsraad (EZ) 1954 tot 2000
Interdepartementaal Overleg voor het Technologiebeleid (EZ) 1984 tot 2000
Interdepartementale Commissie voor de Kernenergie (EZ) 1964 tot 1999
Adviescommissie Consumentenkrediet (EZ) 1990 tot 1998
Commissies Bescherming Gas- en Electriciteitsbedrijven (EZ) 1975 tot 1997
Interdepartementale Commissie voor het Maritieme Onderzoek (EZ) 1979 tot 1997
Commissie Elektriciteitswerken (EZ) 1982 tot 1997
Centrale Commissie voor de Statistiek (EZ) 1949 tot 2002
Raad voor de Casinospelen (EZ) 1975 tot 1995
Adviesraad Militaire Produktie (EZ) 1978 tot 1994
Adviescomissie warmte/kracht-koppeling (EZ) 1990 tot 1994
Interdepartementale Commissie voor Ruimteonderzoek en Ruimtetechnologie (EZ) 1975 tot 1994
Commissie van Advies inzake van boorwerken te vrijwaren kwetsbare gebieden (EZ) 1973 tot 1994
Nederlands Comité voor Technologische Samenwerking met Israël (EZ) 1989 tot 1992
Interdepartementale beleidscommissie bilaterale hulp Oost Europa (EZ) 1990 tot 1992
Stuurgroep Referentiematerialen (EZ) 1976 tot 1991
Stuurgroep Integraal Structuurplan Noorden des Lands (EZ) 1979 tot 1991
Gemeenschappelijke Adviescommissie Detailhandelonderijwijs (EZ) 1982 tot 1991
Ambtelijk overleg tussen Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat inzake de vliegtuigindustrie 1975 tot 1991
Stuurgroep Bevordering Videotexdiensten (MKB) (EZ) 1989 tot 1990
Platform IPV-kennisinfrastructuur (EZ) 1990 tot 1991
Interdepartementale Commissie Steun Individuele Bedrijven Commissie (EZ) 1973 tot 1990
Adviescommissie Innovatiegericht Onderzoeksprogramma biotechnologie (EZ) 1985 tot 1989
Programmacommissie Industriële Biotechnologie (EZ) 1985 tot 1989
Tijdelijke Vervolgcommissie Technologiebeleid (EZ) 1988 tot 1989
Begeleidingscommissie Perspectievennota Zuid-Limburg (EZ) 1978 tot 1989
Interdepartementale Coödinatiecommissie Overheidsaanschaffingsbeleid (EZ) 1980 tot 1989
Interdepartementale Coördinatiecommissie Bronnenbeleid (EZ) 1987 tot 1989
Stuurgroep Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma's (EZ) 1981 tot 2010
College van Technische Deskundigen (EZ) 1976 tot 1987
Haagse Contact Groep (EZ) 1974 tot 1987
Interdepartementale Commissie Normalisatie en Certificatie (EZ) 1975 tot 2010
Interdepartementale Coördinatiecommissie Consumentenzaken (EZ) 1980 tot 1986
Commissie Bescherming Elektriciteitsbedrijven (EZ) 1974 tot 1985
Industriële raad voor de Kernenergie (EZ) 1963 tot 1982
Commissie voor Economie, Kennis en Innovatie (EZ) 2009 tot 2010
Nationale Telecommunicatie Raad 1953-07-03 tot 2005-01-18
Commissie Economische Mededinging (EZ) 1966 tot 1976
Directie Externe Betrekkingen (EZ) 1961 tot 1976
Directie voor wetgeving en andere juridische zaken (EZ) 1949 tot 1976
Hoofdafdeling Personeelszaken (EZ) 1976
Afdeling Materieel en Huisvesting (EZ) 1951 tot 1976
Directie voor Administratieve Zaken (EZ) 1951 tot 1975
Stafafdeling Organisatie en Efficiency (EZ) 1976
Afdeling Kabinet (EZ) 1949 tot 1965
Afdeling Persdienst (EZ) 1951 tot 1960
Directoraat-Generaal voor de Energievoorziening (EZ) 1966 tot 1976
Directoraat Generaal voor militaire produktie, ruimtevaart en economische verdedigingsvoorbereiding (EZ) 1966 tot 1975
Directoraat-Generaal voor het Midden- en Kleinbedrijf en het Toerisme (EZ) 1956 tot 1975
Directoraat-Generaal voor de Industrialisatie en de Energievoorziening (EZ) 1956 tot 1965
Directoraat-Generaal voor Handel en Nijverheid (EZ) 1949 tot 1965
Adviseur voor de Productiviteitsbevordering (EZ) 1956 tot 1965
Afdeling Productiviteitsbevordering (EZ) 1956 tot 1960
Directoraat-Generaal van de Prijzen (EZ) 1949 tot 1960
Directoraat-Generaal voor de Industrialisatie(EZ) 1951 tot 1955
Directoraat Exportbevordering (EZ) 1951 tot 1955
Directoraat-Generaal van de Energievoorziening (EZ) 1949 tot 1955
Afdeling Centrale Personeelsafdeling (EZ) 1976
Afdeling Materieel en huishoudelijke dienst (EZ) 1976 tot 1976
Afdeling Organisatie (EZ) 1949 tot 1955
Afdeling Economisch Onderzoek (EZ) 1951 tot 1955
Afdeling Algemene Zaken (EZ) 1951 tot 1955
Afdeling Algemene en Financiële Zaken (EZ) 1949 tot 1950
Hoofdafdeling Comptabiliteit (EZ) 1949 tot 1950
Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Voorlichting (EZ) 1949 tot 1955
Directie voor Overzeese Zaken (EZ) 1949 tot 1950
Octrooiraad (EZ) 1949 tot 1976
Staatsmijnen in Limburg (EZ) 1961 tot 1976
Centrale Raad voor de Kernenergie (EZ) 1966 tot 1970
Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling (EZ) 1951 tot 1970
Stichting Industrieel Garantiefonds (EZ) 1966 tot 1976
Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EZ) 1951 tot 1976
Centraal Orgaan ter Bevordering van de bouw van middenstandsbedrijfsplannen (EZ) 1961 tot 1970
Adviescollege voor de Economische en Handelsvoorlichting (EZ) 1961 tot 1970
Centrale Kamer van Handelsbevordering (EZ) 1962 tot 1974
Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland (EZ) 1949 tot 1976
Koninklijk Instituut voor de Tropen (EZ) 1956 tot 1976
Economisch-Technologische Instituten (EZ) 1966 tot 1970
Electriciteitsraad (EZ) 1949 tot 1970
Raad van beroep voor het Mijnwezen (EZ) 1949 tot 1970
Bedrijfschap voor de Steenkolenindustrie (EZ) 1961 tot 1970
Stichting Reactor Centrum Nederland (EZ) 1961 tot 1976
Nederlands-Overzee Instituut (EZ) 1951 tot 1965
Staatsgasbedrijf (EZ) 1956 tot 1965
Rijksbureau voor onderzoek van handelswaren (EZ) 1949 tot 1955
Rijksproefstation met voorlichtingsdienst ten behoeve van de turfhandel en turfindustrie (EZ) 1949 tot 1960
Hoofdcommissie voor de industrialisatie (EZ) 1951 tot 1965
Centrale Adviescommissie voor de Prijspolitiek (EZ) 1951 tot 1965
Centraal Instituut ter bevordering van de buitenlandse handel (EZ) 1951 tot 1962
Commissiën tot uitvoering van art. 10, lid 3 van het algemeen vorderingsbesluit 1940 (EZ) 1951 tot 1955
Garantiecommissie Distributiewet (EZ) 1951 tot 1955
Middenstandsraad (EZ) 1949 tot 1957
Algemeen Gemachtigde voor de inbeslaggenomen goederen (EZ) 1951 tot 1955
Rijksbureau voor Aardolieproducten (EZ) 1949 tot 1955
Centraal Rijksbureau (EZ) 1951 tot 1955
Rijkskolenbureau (EZ) 1949 tot 1955
Rijksbureau voor Textiel (EZ) 1949 tot 1955
Rijksbureau voor Diamant (EZ) 1949 tot 1955
Hoofdgroep Industrie (Bedrijfsorganisaties) (EZ) 1949 tot 1955
Hoofdgroep Ambacht (Bedrijfsorganisaties) (EZ) 1949 tot 1955
Hoofdgroep Handel (Bedrijfsorganisaties) (EZ) 1949 tot 1955
Hoofdgroep Banken (Bedrijfsorganisaties) (EZ) 1949 tot 1955
Hoofdgroep Verzekering (Bedrijfsorganisaties) (EZ) 1949 tot 1955
Hoofdgroep Verkeer (Bedrijfsorganisaties) (EZ) 1949 tot 1955
Commissie voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek (EZ) 1951 tot 1955
Mijnindustrieraad (EZ) 1949 tot 1955
Centraal Distributiekantoor (EZ) 1949 tot 1950
Rijksbureau voor Chemische en Pharmaceutische Producten (EZ) 1949 tot 1950
Rijksbureau voor Teerproducten (EZ) 1949 tot 1950
Rijksbureau voor Metalen (EZ) 1949 tot 1950
Rijksbureau voor Keramische Producten (EZ) 1949 tot 1950
Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten (EZ) 1949 tot 1950
Rijksbureau voor Hout (EZ) 1949 tot 1950
Rijksbureau voor Huiden en Leder (EZ) 1949 tot 1950
Rijksbureau voor Rubber (EZ) 1949 tot 1950
Rijksbureau voor Papier, Papierverwerkende en Grafische Industrie (EZ) 1949 tot 1950
Bureau voor Overtollige Legergoederen (EZ) 1949 tot 1950
Centrale Dienst voor de Economische Controle (EZ) 1949 tot 1950
Economische Raad (EZ) 1949 tot 1950
Economische Controledienst (EZ) 1949 tot 1985
Directie Algemene Economische Politiek (EZ) 1952 tot 1985
Directie Financiering en Deelnemingen (EZ) 1966 tot 1985
Directie voor Exportbevordering en Economische Voorlichting (EVD) (EZ) 1951 tot 1985
Directie Financiën (EZ) 1975 tot 1985
Bijzondere Aangelegenheden (EZ) 1951 tot 1985
Accountantsdienst (EZ) 1949 tot 1985
Directoraat-Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen (EZ) 1949 tot 1985
Directoraat-Generaal voor Industrie (EZ) 1966 tot 1985
Directoraat-Generaal Prijzen, Ordening en Regionaal Beleid (EZ) 1975 tot 1984
Directoraat-Generaal voor Handel, Ambacht en Diensten (EZ) 1975 tot 1984
Commissariaat Militaire Produktie (EZ) 1956 tot 1965
Directie Mijnwezen (EZ) 1949 tot 1965
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (EZ) 1949 tot 1985
Centraal Planbureau (EZ) 1949 tot 1985
Centraal Bureau voor de Statistiek (EZ) 1949 tot 1976
Dienst van het IJkwezen (EZ) 1949 tot 1985
Rijksnijverheidsdienst (EZ) 1949 tot 1985
Mijnraad (EZ) 1949 tot 1976
Staatstoezicht op de mijnen (EZ) 1949 tot 1985
Kamers van Koophandel en Fabrieken (EZ) 1949 tot 1976
Centrale Plancommissie (EZ) 1947 tot 1976
Economische Publicaties (EZ) 1947 tot 1976
Stichting tot Bevordering van de Uitvoer (EZ) 1951 tot 1976
Rijks Geologische Dienst (EZ) 1949 tot 1985
Sociaal-Economische Raad (EZ) 1951 tot 1960
Adviescommissie voor de Oorsprong (EZ) 1980 tot 1985
Directoraat-Generaal voor Energie (EZ) 1975 tot 1985
Directie Communicatie (EZ) 1975 tot 1985
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (EZ) 1975 tot 1985
Materieel en Huishuisvesting (EZ) 1975 tot 1983
Directie Personeelszaken (EZ) 1975 tot 1985
Directie Organisatie en Informatica (EZ) 1975 tot 1985
Dienst Investeringsrekening (EZ) 1979 tot 1985
Directie Interne Zaken (EZ) 1984 tot 1985
Economische Commissarissen (EZ) 1975 tot 1985
Technisch Wetenschappelijke Attaché's (EZ) 1975 tot 1983
Adviescommissie Exportsteun (EZ) 1976 tot 1985
Octrooicentrum Nederland (EZ) 1975 tot 1985
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2010-10-14
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden (EZ) 1936
N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij 1975 tot 2010 Het ministerie van EZ was aandeelhouder
Studiecommissie bestaande kerncentrales 1982-05-14 tot 1983 Ingesteld door de minister van Economische Zaken
Innovatieplatform (2004-2007) 2004-01-01 tot 2007-05-09 Het innovatieplatform is ingesteld op voordracht van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken
Innovatieplatform (2007-2010) 2007-04-25 tot 2010-05-01 Ingesteld op voordracht van de minister van Economische Zaken
Algemene Energieraad (EZ) 1985-12-01 tot 2014-07-31
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a872ba5d-268b-43ff-bad9-0bd2efc58005