Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
2010
Functies en activiteiten

De ministers van EZ, Financiën en LNV, alsmede de gezamenlijke kamers van koophandel en Fabrieken, desgevraagd of uit eigen beweging, van advies dienen met betrekking tot de uitvoering van het bepaalde in het Besluit afgifte oorsprongsverklaringen 1976. en daarop beruste regelingen en daarmee verband houdende onderwerpen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (EZ) 1985 tot 2010
Algemene Leiding (EZ) 2010
Ministerie van Economische Zaken (I) 1980 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8025148c-f640-498c-b243-47269b1b481b