Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AL-EZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1985
Einddatum
2010
Functies en activiteiten

Het stellen en bewaken van inhoudelijke strategische kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen.

Algemene sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)

Bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid.

Inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering.

Coördineren van directie overstijgende zaken.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken (I) 1985 tot 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Adviescommissie Referentieprojecten (EZ) 1998 tot 2010
Adviescommissie voor de Oorsprong (EZ) 1985 tot 2010
Commissie voor Ondernemerschap en onderwijs (OCW, EZ) 2000 tot 2010
Directoraat-Generaal voor Industrie en Regionaal Gebied (EZ) 1986 tot 1991
Directoraat-Generaal voor Industrie en Diensten (EZ) 1992 tot 2000
Directoraat-Generaal voor Energie (EZ) 1985 tot 2000
Directoraat-Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen (EZ) 1985 tot 2010
Directoraat-Generaal voor Ondernemingsklimaat (EZ) 2001 tot 2003
Directoraat-Generaal voor Innovatie (EZ) 2001 tot 2003
Directoraat-Generaal voor Ondernemen en Innovatie (EZ) 2004 tot 2010
Directoraat-Generaal voor Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening (EZ) 1985 tot 1991
Directie Financiering en Deelnemingen (EZ) 1985 tot 2000
Directoraat-Generaal voor Marktordening en Energie (EZ) 2001 tot 2003
Directoraat-Generaal Economische Politiek (EZ) 2004 tot 2010
Directie Algemene Economische Politiek (EZ) 1985 tot 2003
Centraal Planbureau (EZ) 1985 tot 2010
Staatstoezicht op de mijnen (EZ) 1985 tot 2010
Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (VenW, EZ) 2002 tot 2005
Directoraat-Generaal voor Energie en Telecom (EZ) 2006 tot 2010
Directoraat-Generaal Energie (EZ) 2004 tot 2005
Directie Communicatie (EZ) 1985 tot 2010
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (EZ) 1985 tot 2010
Bijzondere Aangelegenheden (EZ) 1985
Stafafdeling Coördinatie Milieuzaken (EZ) 1985 tot 1992
Dienst Investeringsrekening (EZ) 1985 tot 1991
Accountantsdienst (EZ) 1985 tot 2003
Auditdienst (EZ) 2004 tot 2010
Directie Financieel-Economische Zaken (EZ) 1998 tot 2010
Directie Financiën (EZ) 1985 tot 1997
Directie Interne Zaken (EZ) 1985 tot 2010
Directie Personeel, Organisatie en Informatie (EZ) 1986 tot 2003
Directie Personeel en Organisatie (EZ) 2004 tot 2010
Directie Informatiemanagement en Automatisering (EZ) 2004 tot 2010
Economische Commissarissen (EZ) 1985 tot 2010
Agentschap Telecom (EZ) 2002 tot 2010
SenterNovem (EZ) 1992 tot 2010
Octrooicentrum Nederland (EZ) 1985 tot 2010
Directie voor Exportbevordering en Economische Voorlichting (EVD) (EZ) 1985 tot 2010
Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (EZ) 2001 tot 2010
Exportraad MKB (EZ) 1992 tot 2005
Adviescommissie E.E.T. (EZ) 1996 tot 2003
Adviescommissie Exportsteun (EZ) 1985 tot 2003
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (EZ) 1985 tot 1996
Rijks Geologische Dienst (EZ) 1985 tot 1994
Stipt, Uitvoeringsorganisatie voor Technologiebeleid (EZ) 1988 tot 1993
Rijksnijverheidsdienst (EZ) 1985 tot 1988
Innovatie Centra Netwerk (EZ) 1989 tot 1997
CIEB van de Raad van Centrale Ondernemingsrelaties (EZ) 1995 tot 2005
Dienst van het IJkwezen (EZ) 1985 tot 1986
Economische Controledienst (EZ) 1985 tot 1999
Directie Voorlichting (EZ)
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8e07717a-16c1-432d-bdf6-bdc0444f3b7e