Overzicht relaties

N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
NOM
N.V. NOM
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Plaatsen
Vestigingsplaats: Groningen. Werkgebied: Groningen, Friesland, Drenthe
Functies en activiteiten

De NOM is een NV, waarvan de aandelen berusten bij het ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

De taken van de NOM zijn:

a. het verstrekken van financiering aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland (NOM Finance);

b. het acquireren van (buitenlandse) bedrijven voor Noord-Nederland en accountmanagement voor het bestaande bedrijfsleven in Noord-Nederland (NOM Foreign Direct Investment);

c. het omzetten van een concreet idee naar een project (van idee naar een renderend product) (NOM Business Development);

d. het beheer en uitvoering van regionale investeringsfondsen (Fonds Support Noord).

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2010 Het ministerie van EZ is aandeelhouder
Ministerie van Economische Zaken (I) 1975 tot 2010 Het ministerie van EZ was aandeelhouder
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5f482976-7fb1-4259-866d-179168d3a5cd
Bronnen

Website NOM geraadpleegd 25-03-2017 https://www.nom.nl/over-ons/organisatie/