Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AGS
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De regering en Staten-Generaal te adviseren over beleid en wetgeving voor technische en technisch-organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongevallen en rampen als gevolg van het gebruik, de opslag, de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen en ter beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen en rampen.

Structuur
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2010 tot 2012
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 2004 tot 2010
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (IenM) 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/41d93d23-7fb3-4978-b84c-63ea59819fbf