Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1933
Einddatum
1935
Geschiedenis

De Afdeling Algemeen Secretariaat functioneerden zowel voor het Ministerie van Economische Zaken en als voor het Ministerie van Sociale Zaken.[1]

 

Functies en activiteiten

De afdeling Algemene Secretarie had verschillende taken die verdeeld waren over:

- Kabinet van de Minister: ontvangst van ingekomen stukken en verzendingen naar afdelingen, zaken van geheime aard, geheim archief;

- Algemene Zaken: zaken van algemene aard en die tot geen van de andere afdelingen behoorden, bibliotheek. Inschrijving en verzending van stukken onderworpen aan het recht van zegel, leges en registratie, alsmede van alle betalingsstukken. Invordering en verantwoording van de leges, legalisaties. Huishouding van het ministerie;

- Secretarie en Expeditie: overschrijving van de uitgaande stukken, verzending zover deze niet geschiedt door onderafdeling Algemene zaken.

- Algemene Zaken: zorg voor het drukwerk, magazijn van schrijf –en bureelbehoeften.[2] 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Algemeen Secretariaat (EZA) 1933
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Algemeen Secretariaat (HNS, SZ, L&V) 1935
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken 1933 tot 1935
Ministerie van Sociale Zaken 1933 tot 1935
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/47659caa-2638-4d9c-a47d-ac4fc850f5d1
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 255.

[2] Staatsalmanak 1934.