Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1935
Einddatum
1937
Geschiedenis

De Afdeling Algemeen Secretariaat functioneerde voor het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, het Ministerie van Sociale Zaken en het Ministerie van Landbouw en Visserij.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Algemeen Secretariaat had verschillende taken die verdeeld waren over:

- Kabinet van de Minister: ontvangst van ingekomen stukken en verzendingen naar afdelingen, zaken van geheime aard, geheim archief;

- Algemene Zaken: zaken van algemene aard en die tot geen van de andere afdelingen behoorden, bibliotheek. Inschrijving en verzending van stukken onderworpen aan het recht van zegel, leges en registratie, alsmede van alle betalingsstukken. Invordering en verantwoording van de leges, legalisaties. Huishouding van het ministerie;

- Secretarie en Expeditie: overschrijving van de uitgaande stukken, verzending zover deze niet geschiedt door onderafdeling Algemene zaken.

- Algemene Zaken: zorg voor het drukwerk, magazijn van schrijf –en bureelbehoeften.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 1935 tot 1937
Ministerie van Landbouw en Visserij 1935 tot 1937
Ministerie van Sociale Zaken 1935 tot 1937
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Algemeen Secretariaat (EZ, SZ) 1935
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Algemeen Secretariaat (EZ) 1937
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c0d0cb9c-8004-436b-854b-30c5880000f7
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 255.

[2] Staatsalmanak 1937.