Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1939
Einddatum
1940
Geschiedenis

De Afdeling Algemeen werd in 1939 opgericht en werkte ten behoeve van de afdelingen: Werkverruiming, Steunverlening en Culturele zorg en sociale jeugdzorg.[1]

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Algemeen had taken omtrent:

- controle en verificatie, zoals:

- controle van gemeentebegrotingen;

- controle op de werkzaamheden van de gemeenten ten aanzien van de steunverklaring en de werkverruiming;

- bijhouden van de statistiek en loononderzoek;

- werkzaamheden van bouwkundigen aard;

- bijhouden van het archief;

- regelen van de huishoudelijke dienst;

- en regelen van personeelszaken.[2]  

- het Bureau Verificatie die declaraties behandelde wegens steunverlening aan werklozen, uitgaven ter zake van werkverruiming, de kosten van herscholing;

- verder verzorgt het bureau de verstrekking van voorschotten op de gewone bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds.[3]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening (SZ) 1939
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1939 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3e3271b8-f17a-4c15-8132-68870e23c944
Bronnen

[1] Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken: Afdeling Comptabiliteit, 1933-1945, nummer toegang 2.15.22.02, inventarisnummer 1.

[2] Idem.

[3] Staatsalmanak 1940.